web analytics

Mostbet-dən pulları necə çıxarmaq olar?

Hər bir oyunçu əvvəl ya axır bukmeyker kontorasından öz qazancını çıxarmaq üçün özünə müxtəlif suallar verir. Bu suallardan ən başlıcası və haradasa əsası təbii ki mostbet bukmeyker kontorasından pulu necə çıxarmaq olar məsələsinə dayanır. Əslində bu çox təbii sualdır, çünki normalda hər bir oyunçu öz qazancı və şəxsi marağı üçün müxtəlif idman növlərinə bahis edir. Bu müstəvidə qazanc böyük olduğundan belə tip suallar yaranır. Bəzi peşəkar oyunçular bu vəziyyətə öyrəncəli olsalarda və təlaş keçirməsələrdə, yenilər bir az həyəcanlanır. Bu faktorların təməlində isə təbii ki məlumatsızlıq dayanır. Beləliklə, mostbetdə pul qazanmaq məsələsindən sonra, ən başlıca mövzu sözügedən kontoradan necə pul çıxarmaq lazımdır sualına dayanır. Gəlin bu məsələni dəqiqləşdirək.

mostbet bukmeyker kontorasi mərc etmək və idman dünyasına dalmaq üçün əla bir yoldur

Təlaşa ehtiyac yoxdur. Bəli, yuxarıda dediyimiz kimi, heç bir təlaşa ehtiyyac yoxdur. Bu sözlərimiz xüsusən mostbet bukmeyker kontorası ilə yenicə tanış olan oyunçularımıza aid edilir. Başa düşmək lazımdır ki, mostbet sıravi bukmeyker kontorası deyil və bəlli bir tarixi sürəcdən bu səviyyəyə qədər yüksəlib. Dünyanın ən tanınmış və uzunömürlü bukmeyker kontorası olan mostbet hər il öz peşəkarlığını və nüfuzunu bir daha sübut edir. Ona görə oyunçular ayrı fikirlərə qapılmasın. Bu məqaləmizdə siz mostbet-dən pulu necə çıxarmaq olar sualına aydınlıq gətirə biləcəksiniz.

İlk əvvəl, onu qeyd etmək lazımdır ki proqramçılar və şəxsən müəssənin özü, uzun illərin və zəmanənin tələbinə uyğun olaraq hər incə detalı nəzərdən keçiriblər. O səbəbdən də mostbet-dən pul çıxarmaq çox asan prosesə dönüşür. Təbii ki biz burada qeydiyyat mərhələsinin vacibliyini bir daha vurğulamalıyıq. Çox izləyicilərimiz və müştərilərimiz hərdən bunun vacib olub-olmadığını dilə gətirirlər. Lakin, qeydiyyat prosesi ilk öncə müəssənin qazanc əldə edən oyunçunun real olub-olmadığını öyrənmək üçündür. Məhs qeydiyyat prosesi ümumi gedişatı keyfiyyətcə başqa səmtə dəyişir və mostbet bukmeyker kontorası ilə oyunçu arasında psixoloji əminəmanlıq hissi yaradır. Beləliklə başlayaq!

Mostbet-dən pul çıxarmaq üçün nə lazımdır?

Bu məsələyə aydınlıq gətirməmişdən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, şəxsi pasport məlumalarını mostbet-ə daxil etmək mümkündür. Yəgin bunun nə üçün olduğunu anlayırsınız. Bəli – qeydiyyat prosesi. Yaxşı bəs, bundan savayı, mostbet bahis şirkətindən pul çıxarmaq nə lazımdır? Təbii ki işlək şəxsi nömrə lazım gələcək. Bir məqamda ondan irəli gəlir ki, proses zamanı istifadəçinin şəxsi kabinetə daxil olması üçün düzgün məlumatlar verməlidir. Oyunçu və müştərilərimizin hər bir məlumatı saytın moderatorları tərəfindən tam ciddiliyi ilə yoxlanılır. Müəssənin saytında həmçinin xüsusi yoxlama alqoritmi mövcuddur.

Beləliklə, siz mostbet-dəki qazancınızı əsasən iki ylla çıxara bilərsiniz:

  • Bank kartları (VISA, Mastercard);
  • Elektron pul qaıları (Qiwi, Webmoney və s.).

Yuxarıda sadalaan metodlar ən çox işlənilən və məşhur pul çıxarma yollarıdır. Amma təbii ki, bu o demək deyil ki siz ilk uduşunuzu birbaşa çıara biləcəksiniz. Xeyr. Bunun üçün siz ilkin depoziti şəxsi kabinetinizdə balansınıza otuzdurmalısınız. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir oyunçunun depozitindən pul çıxarması bukmeyker kontorasının peşəkarlığını sübut edən başlıca amillərdən biridir. Bu müstəvidə isə mostbet pasportu olmadan pulu necə çıxarmaq olar sualına aydınlıq gəlmiş olur.

Pullar neçə müddət ərzində hesaba oturur?

İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, mostbet bukmeyker kontorası öz müştərilərinə pul çıxarmaqda heç bir problem yaratmır. Hətta onu vurğulamaq lazımdır ki, mostbet bukmeyker kontorası qazancı maksimal dərəcədə tez oyunçunun balansına otuzdurur. Bu müstəvidə mostbet pul almaq nə qədər vaxt aparır sualına cavab birmənalı deyil. Çünki vəziyyət dəyişə də bilər. Məsələ – sizin hansı platforma qazancınızı çıxarmanızı istəmənizdir. Beləki, yuxarıda sadalanan çevik pul oturumu əsasən elektron pul qabılarında keçərlidir.

Əgər oyunçu öz qazancını bank kartlarına otuzdurmaq istəyirsə, burada artıq müəyən gecikmələr ola bilər. O da ki, əslində mostbet-lə bağlı bir şey deyil. Burada məsələ tamamən bank sisteminin yoğunluğundan gedir. Əgər sistem yüngüldürsə, onda qazanc balansa mümkün qədər tez oturacaq, və əksinə – əgər sistem ağırdırsa, onda gecikmə baş verəcək. Amma hər ehtimala təlaşlanmağa dəyməz. Qazanc əvvəl ya axır şəxsi hesabdan bank hesabına oturacaq. Yəni, uzun sözün qısası, elektron pul qabılarından fərqli olaraq, banklarda yüklənmə gərəyi ödənişlər gecikə bilər.

Bir məqama da toxunmaq gərəkdir ki, mostbet bukmeyker kontorası oyunçu şəxsi kabinetindən pulu çıxararkən komissiya ödəmir. Yəni mostbet özünə heç cürə burada qazanc mənbəyi güdmür. Bu da mostbet kontorasının öz müştərilərinə göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir.

Mostbet-dən vəsaitlərin çıxarılmasının düzgün alqoritmi

Mostbet bukmeyker kontorasından şəxsi hesabdan pulu necə çıxarmaq olar? Ümumiyyətlə, nəinki mostbet, hər bir bukmeyker kontorasından pul çıxarmaq üçün müəyyən dəqiq addımlar atmalısınız. Onlardan biri təbii ki ilkin addımlara söykənir. İlk başda, şəxsi kabinetinizə daxil olaraq vəsaitin çıxarılması tuşunu axtarıb tapmalısınız.

Mostbet bukmeyker kontorası tam olaraq legal və qanuni olduğundan burada bir çox platformalara qazancınızı otuzdurmaq imkanınız var. Məsəl üçün VISA, Mastercard və ya Qiwi, Webmoney kimi platformalara.

Burada bir məqam yaranır ki, siz pulunuzu daha əvəl çıxardığınız platformaya yenidən yükləniş edə bilərsiniz. Yəni nəyi daha əvvəl pul çıxarışı üçün istifadə etmisinizsə, o platformda dəyişilməz olaraq qalmalıdır. Əks halda bu sizə problemlər və gecikmələr yaradacaq.

Minimal pul uduşu məsələsinə gəldikdə isə bu məbləğ elektron pul qabıları üçün 3 AZN, bank kartları üçün isə 25 AZN civarında dəyişir. Yəni buradan da görüldüyü kimi, elektron pul qaöılardan istifadə daha effektivdir. Ödənişinn balansınıza yüklənməsi üçün növbəti addım verifikasiya prosesi olacaq. Yəni ödənişin status məsələsi. Bu mərhələ o qədər də gec çəkmir. Müəyyən dəqiqə ərzində status təsdiqini tapır və vəsait balansa oturur.

Sadalanan xüsusiyyıtlərin biri də odur ki, bütün bu prosesləri mostbet mobil tətbiqindən də yerinə yetirmək olar. Hətta bir neçə məqamlardan mobil tətbiqdən digər platformalara pul köçürümü daha da rahat və intuitivdir. Burada proqramçılarımız bütün lazımi işləri görüblər. Odur ki, mostbet bukmeyker kontorasına helə indi qoşulun və qazancınıza qazanc qatın!

Mostbet güzgü bir çox yeni funksiya açacaq, sadəcə cəhd edin

error: Content is protected !!